2020-2021 н.р.

Інформація для батьків майбутніх першокласників

Перелік необхідних документів дитини,яка вступає до першого класу

1. Копія свідоцтва про народження ( подається разом з оригіналом батьками або особами, які їх заміняють).

2. Заява ( пишеться власноруч батьками або особами, які їх заміняють, при подачі документів).

3. Медична довідка (ОРИГІНАЛ) встановленого зразка ( форма 086 – 1/0).

4. Карта профілактичних щеплень (ОРИГІНАЛ) встановленого зразка ( форма 063/0 ) + 2 КСЕРОКОПІЇ.

Звертаємо Вашу увагу !

Медична довідка (оригінал) та карта профілактичних щеплень (оригінал+ 2 ксерокопії цієї довідки) надаються у день подачі документів для вступу до 1 класу.

5. Документи, що підтверджують право на першочергове зарахування.

6. Батькам або особам, які їх заміняють, мати паспорт.

Нагадуємо Вам, що, відповідно до п.4 Розділу 1 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367), зарахування Вашої дитини до 1 класу спеціалізованої школи №131 відбувається відповідно до наказу, що видається на підставі заяви про зарахування, копії свідоцтва про народження дитини, оригіналу медичної довідки встановленого зразка.

Оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування, тобто не пізніше 01.07.2020р.

Без наявності повного пакету документів, зокрема оригіналів медичних довідок.

Ваша дитина не може бути зарахована до закладу освіти.

Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Спеціалізована школа №131

НАКАЗ

28.05.2020 р. м.Київ № 68

Про прийом дітей

до 1-х класів ЗЗСО №131

Святошинського району

міста Києва у 2020 році

На виконання Конституції України, законів України <<Про освіту>>, <<Про загальну середню освіту>>, <<Про захист персональних даних>>, <<Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)>>, постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2019 року № 684 <<Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів>>, від 20 травня 2020 року № 392 <<Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів>>, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок ), протоколу від 27.05.2020 № 32 засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) <<Про вжиття заходів із послаблення протиепідемічних заходів на території міста Києва>>, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року № 930 <<Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти>>, враховуючи наказ Департаменту освіти і науки від 25.05.2020 № 83 <<Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів освіти м.Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень>> та з метою організованого прийому дітей до перших класів

НАКАЗУЮ:
1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів з 01 червня 2020 року.
2. ЗДНВР Юзьв’як А.Г.:

2.1. провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

2.1.1. порядок прийому дітей до 1-х класів;

2.1.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

2.1.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини, одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти;

2.1.4. прогнозовану кількість 1-х класів;
2.2. розмістити до 1 червня 2020 року інформацію, що зазначена в підпунктах 2.1.1 – 2.1.4 пункту 2.1 цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти;

2.3. забезпечити з 01 червня 2020 року по 01 липня 2020 (включно) прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів;

2.4. організувати належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови прийому документів від батьків (осіб, які їх замінюють): здійснювати прийом громадян за завчасно оприлюдненим на електронній сторінці закладу та інформаційному стенді графіком; забезпечити варіанти безпечних локацій (у будівлі закладу освіти, обравши велике за розміром приміщення, в якому наявні окремі вхід та вихід; на свіжому повітрі, використовуючи як подвір’я, внутрішній дворик закладу освіти, так і шкільний стадіон); дотримуватися правил соціального дистанціювання (для зручності – з відповідними розмітками), використовувати засоби індивідуального захиту (маски, рукавички), проводити термометрію, дезінфікуючі заходи, провітрювання приміщень тощо.
2.5. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків (осіб, які їх замінюють), зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі, місце роботи батьків (осіб, які їх замінюють) тощо;

2.6. зарахувати не пізніше 02 липня 2020 року до закладу загальної середньої освіти дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене; дітей, які є рідними (усиновленими) братами та /або сестрами дітей, що здобувають освіту в цьому закладі; дітей працівників цього закладу освіти; випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) та інших дітей, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує кількості місць у першому (перших) класі (класах);

2.7. оприлюднити не пізніше 03 липня 2020 року на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу інформацію, зазначену у пункті 4 глави I розділу II Порядку із дотриманням вимог Закону України <<Про захист персональних даних>>;

2.8.провести 09 липня 2020 року жеребкування на вільні місця відповідно до Порядку, якщо кількість бажаючих здобувати освіту в закладі перевищує кількість наявних місць у 1-х класах;

2.9. зарахувати 15 липня 2020 року на вільні місця дітей за результатами жеребкування за умови подання документів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 глави I розділу II Порядку;

2.10. здійснювати зарахування на вільні місця після 15 липня 2020 року відповідно до пункту 6 глави I розділу II Порядку;

2.11. при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004).

3. Вважати такими, що втратили чинність накази Департаменту освіти і науки від 05 лютого 2020 року № 21 <<Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році>>, від 18 березня 2020 року № 64 <<Про внесення змін до наказу від 05.02.2020 № 21 <<Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році>>.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Валентина БОЙКОВА

Наказ управління освіти "Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2020 році "

Наказ Департамента освіти і науки м. Києва "Про прийом дітей до 1-х класів "

План набору до першого класу

спеціалізованої школи №131

на 2020 – 2021

Заплановано перших класів – 3

Дітей у них - 90

Закон України <<Про освіту>>

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає особа, гарантується, що не обмежує право особи обирати інший заклад освіти.

Для підтвердження місця проживання дитини і відповідно її права на першочергове зарахування до першого класу

має бути офіційний документ, форма якого визначена законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Умови

прийому дітей

до 1 класу

на шкільному сайті

school131-edukit.kiev.ua

Витяг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2017 р. № 684

Київ

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Стаття 158. Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові

Наймач користується жилим приміщенням у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, відповідно до договору найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення укладається між власником будинку (квартири) і наймачем у письмовій формі з наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або в органі управління, що ним утворюється. Договір повинен містити вказівку на предмет договору, строк, на який він укладається, визначати права і обов'язки наймодавця і наймача та інші умови найму.

Наш мікрорайон

вул. Литвиненко-Вольгемут

2а, 4

пр-т Л.Курбаса

13, 13а, 15, 17, 19/11

бул. Кольцова

14а, 14б, 14у, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19

вул. Зодчих

30, 30/6, 32, 32б, 32в, 34, 36, 38, 40

Кiлькiсть переглядiв: 4929