Розділ XІІ. Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника № ряд- ка Усьо- го Назва показника № ряд- ка Усьо- го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 5492 Каналізація 33 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 156 Кількість філій опорних закладів, які мають каналізацію 34 -
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії) 04 43 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 35 1
Кількість філій опорних закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням 36 -
Їх площа (кв.м) 05 2016
Кількість навчальних кабінетів, од. Математики 06 3 Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. 37 150
у тому числі у філіях опорних закладів 38 -
Фізики 07 1 З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях 39 -
у них обладнано робочих місць 08 1 у тому числі у філіях опорних закладів 40 -
Хімії 09 1 Пандуси та поручні 41 1
у них обладнано робочих місць 10 1 Ліфти (підйомники) 42 -
Біології 11 1 Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю 43 -
у них обладнано робочих місць 12 1
Географії 13 1 Кількість таких кімнат, од. 44 -
Української мови і літератури 14 2 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 45 4
Інших мов і літератур національних меншин 15 - До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю 46 1
Іноземної мови 16 5
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 17 - Кількість окремих будівель (включаючи майстерні та інтернатне відділення, де навчаються учні) 47 1
Основ інформатики й обчислювальної техніки 18 2
у них: встановлено комп’ютерних класів 19 2 з них: потребують капітального ремонту 48 -
обладнано робочих місць з комп’ютером 20 21
Кількість майстерень, од. 21 - перебувають в аварійному стані 49 -
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) Фізкультурна зала 22 1 Кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення, осіб 50 -
Басейн 23 - у тому числі: учнів, для яких організовано підвезення, осіб 51 -
Навчально-дослідна ділянка (арів) 24 -
Підсобне господарство 25 - з них шкільним автобусом 52 -
Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) 26 1 учнів з особливими освітніми потребами 53 -
учнів, які проживають в школі-інтернаті 54 -
Кількість філій опорних закладів, які мають: центральне опалення або власну котельню 27 - учнів, які проживають в інтернатному відділенні 55 -
Бібліотечний фонд Кількість книг, брошур, журналів, прим. 56 24815
пічне опалення 28 -
Водогін 29 1 у тому числі підручників, усього 57 17232
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін 30 - з них для:
З рядка 29 – з гарячою водою 31 1 1-4 класів 58 5844
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з гарячою водою 32 - 5-9 класів 59 8105
10-11(12) класів 60 3283
Кiлькiсть переглядiв: 201